top of page
Vijfwal Houten

Zo duurzaam mogelijk

Als je gaat (ver)bouwen, is het verleidelijk om voor zoveel mogelijk luxe en faciliteiten te kiezen. En weinig aannemers zullen daar tegenin gaan. Toch kan het geen kwaad eerst eens goed te kijken naar de materiaalkeuzes en of alle mogelijke technische installaties het wooncomfort werkelijk verbeteren. De afweging gaat verder dan vierkante meters en kosten. In dat keuzeproces speel ik graag een rol. 

Visie

Bouwen en verbouwen is geen op zichzelf staand proces, maar een proces waarbij je rekening houdt met mens, dier en plant. We willen graag duurzame gebouwen van de mooie materialen, maar dat moet niet ten koste gaan van het welbevinden van (toekomstige) gebruikers van het gebouw. En liefst met zo min mogelijke belasting van de aarde als levend organisme. Het kiezen vanuit kennis over materialen en installatietechniek is essentieel voor het bereiken van die kwaliteiten. Van belang is dus het integraal verwerken van die keuzes in het ontwerp en de realisatie van de bouwplannen. Alleen dan kom je tot werkelijke duurzame oplossingen die niet afdoen aan het gebruikersgemak. 

Biografie van het materiaal

Ik kijk zelf graag naar de levensloop van bouwmaterialen: waar komen de grondstoffen vandaan, hoe zijn die gewonnen, hoe worden die getransporteerd, welke bewerkingen zijn er aan gedaan voordat ze op de bouwplaats verschijnen? Hoe worden deze producten vervolgens verwerkt in het gebouw en hoe worden deze gebruikt, beleefd en behandeld in de gebruiksperiode. En dan tenslotte: hoe makkelijk is het te slopen, waar gaat dat materiaal naartoe en welk effect heeft dat op de ecologie en gezondheid? Kan het materiaal hergebruikt worden, in welke mate kan het opgenomen/afgebroken worden door de natuur? En met welk energiegebruik gaat dit alles gepaard? 

De rol van technische installaties
Technische installaties maken vandaag de dag een steeds groter onderdeel uit van de woningen en gebouwen. En daarmee ook van de bouwkosten. Meestal worden installaties ontworpen en gekozen vanuit gebruiksgemak, comfort en energiebesparing. Daarvoor zijn tegenwoordig eindeloos veel mogelijkheden. Er lijkt in het ontwerpstadium wat minder aandacht voor aspecten als ruimtebeslag, geluid- en trillingssproductie, regelbaarheid, inzicht voor de bewoner in de werking, onderhoud en onderhoudskosten. Vooraf verkennen van mogelijkheden en beperkingen is belangrijk. Mijn ervaringen is dan ook dat bij de opleveringen de meeste vragen en opleverpunten betrekking hebben op de technische installaties.

Lees mijn stuk: Naar een beter begrip van installaties in woningen.

 

Uitvoeringsproces

De kwaliteit van het resultaat is mede afhankelijk van het verloop van het uitvoeringsproces. Ik vind het daarom belangrijk zorg en aandacht te hebben voor de werksfeer, het respectvol omgaan met de mensen op de bouwplaats, open communicatie over het verloop en kwaliteit van het werk. Ik vind een bouwproject geslaagd als zowel de bewoners/gebruikers als ook de bouwvakkers en adviseurs enthousiast zijn over het resultaat.

natuurgroen.JPG
61-2009-06 Engeland 035 (2).jpg
000208050-maris-aardenhuizen-olst-wijhe-zonnekamp-ontwerp-muurbouwen.jpg
bottom of page